Riktlinjer för anmälan av oegentligheter

Denna sidan är tillgänglig för att lägga in de interna riktlinjerna kring anmälan av oegentligheter, alternativt en whistleblowerpolicy eller bara en hänvisning till bolagets policydokument.