Lämna en ny anmälan här | Interaktiv Säkerhet

 1. 1 Anonymitet
 2. 2 Oegentlighet
 3. 3 Om uppgiftslämnaren
 4. 4 Förhandsgranska
 5. 5 Skickat

Din anmälan kan ske helt anonymt. Då kan dock inga kompletterande frågor ställas, vilket försvårar utredningen och riskerar att den lämnas utan åtgärd.

I sista steget i din anmälan, kan du frivilligt välja att lämna kontaktuppgifter till Grey Advokatbyrå AB. Det medför att vi kan återkomma till dig med kompletterande frågor. Sjöfartsverket får aldrig ta del av dina kontaktuppgifter eller din identitet.

Oegentlighet

Svara på så många av frågorna som möjligt och ge utförlig information. På frågor där du inte har någon information att lämna, lämna svarsfältet blankt.

Tänk på att din anmälan inte får innehålla känsliga uppgifter om någon person, till exempel information om politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

1/9

Vad är det som har hänt?

2/9

Var hände det? Ange så exakt plats som möjligt, exempelvis namn på arbetsplatsen eller avdelningen.

3/9

När hände det?

Ange så exakt dag och tid som möjligt.

4/9

Har oegentligheterna varit återkommande?

Har det hänt mer än en gång? Om ja, ange så exakt dag, tid och plats som möjligt för varje tillfälle.

5/9

Vilka är inblandade?

Vilka personer är inblandade? Ange namn, titel, avdelning och arbetsort på varje person.

6/9

Vilken är din relation till företaget/organisationen du rapporterar?

Är du till exempel anställd.

7/9

Har du vidtagit andra åtgärder i ärendet?

Har du gjort något annat i ärendet? Exempel på åtgärder är att du har pratat med en annan person eller avdelning, eller att du har rapporterat ärendet någon annanstans. Om ja, beskriv vad du har gjort, vem du har pratat med och när.

8/9

Har du tillgång till någon form av dokumentation eller har du uppgift om att det finns dokumentation?

Exempel på dokumentation är foto, film, e-post, skärmdump, dokument. OBS! Om namn eller andra personuppgifter syns i dokumentationen kommer detta inte att tas bort. Om du vill att dokumentationen ska anonymiseras så måste du själv göra det innan du skickar in den.

9/9

Övrig information:

I de fall kontaktuppgifter lämnas, underlättar de för att organisationen Grey Advokatbyrå ska kunna kontakta dig som uppgiftslämnare och ställa kompletterande frågor om en utredning samt ge dig återkoppling.

 • Vill du ange ditt namn?

 • Vill du ange din e-postadress?

 • Vill du ange ditt telefonnummer?

Svara på så många av frågorna som möjligt och ge utförlig information. På frågor där du inte har någon information att lämna, lämna svarsfältet blankt.

Tänk på att din anmälan inte får innehålla känsliga uppgifter om någon person, till exempel information om politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

1/9

Oegentlighet:

2/9

Var:

3/9

När:

4/9

Återkommande:

5/9

Inblandade:

6/9

Din relation:

7/9

Andra åtgärder:

8/9

Dokumentation:

9/9

Övrig information:

10/10

Uppladdade filer

Följande information används för att Grey Advokatbyrå och/eller organisationen skall kunna återkoppla till er vid eventuella, kompletterande frågor.

 • Uppgiftslämnare namn:
 • Uppgiftslämnare e-post:
 • Uppgiftslämnare telefon: